Voor werkgevers

Haalbaarheidsonderzoek

Het is lang niet altijd bij voorbaat duidelijk of een 2spoortraject voor een arbeidsongeschikte medewerker wel zinvol is. Het is altijd aan te raden om in het eerste verzuimjaar een onderzoek te laten uitvoeren door een arbeidsdeskundige. Die kan adviseren dat het starten van een 2espoortraject kansrijk is. Maar in een minder gunstig geval kan een arbeidsdeskundige aangeven dat zo’n traject waarschijnlijk niets oplevert. Om dit nader te onderzoeken, is het door ons laten uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek zinvol.

Wij raden een haalbaarheidsonderzoek aan als:

  • uit een arbeidsdeskundig onderzoek naar voren komt dat er weinig benutbare kansen zijn;
  • de verwachting is dat een werknemer bij een WIA-beoordeling voor meer dan 80% wordt afgekeurd.
Coaching en Advisering

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Contact

info@coachingenadvisering.nl
T: +31 6 45 96 28 55
Maccallastraat 27
5708 KS  HELMOND