Spoortrajecten

3e spoortraject

Wanneer een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen passende functie heeft gevonden en het UWV heeft vastgesteld dat de werknemer een verminderde arbeidsproductiviteit kent, volgt een 3spoortraject. Dat traject houdt in dat (voormalig werknemers met een WGA- (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) of Ziektewetuitkering begeleid worden naar passend werk.

Een re-integratie 3spoor wordt ingezet als de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. In dat geval is de werkgever niet alleen verantwoordelijk voor het re-integratietraject, maar krijgt de werkgever ook de WGA-uitkering doorbelast.

Coaching en Advisering heeft een groot netwerk en al meer dan tien jaar ervaring met 3spoortrajecten. Neem vrijblijvend contact op met ons en we helpen je op het juiste spoor.

Coaching en Advisering

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Contact

info@coachingenadvisering.nl
T: +31 6 45 96 28 55
Maccallastraat 27
5708 KS  HELMOND