Over ons

Privacyreglement Coaching en Advisering BV

Coaching en Advisering B.V, Maccallastraat 27, 5708 KS Helmond

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via het gebruik van deze website en diens contactformulier zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming binnen Coaching en Advisering B.V. is dhr. Ted van der Horst en is te bereiken via tel.nr. 06 4596 2855 of per mail via ted@coachingenadvisering.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coaching en Advisering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze middels het contactformulier zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Gegevens welke u invult op vrije tekstvelden in het contactformulieren
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website van Coaching en Advisering B.V. en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers anders dan klanten die met ons in contact willen komen voor onze dienstverlening. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld anders dan voor onze dienstverlening, neem dan contact met onze functionaris gegevensbescherming, dhr. Ted van der Horst, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coaching en Advisering B.V. verzameld enkel voor onderstaande doelen uw gegevens;

– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coaching en Advisering B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coaching en Advisering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam: Na contact en geen verdere interesse wordt uw naam verwijderd
– Telefoonnummer: Na telefonisch contact en geen vervolg worden uw gegevens verwijderd
– E-mailadres: Na informatie verzenden en geen vervolg worden uw gegevens verwijderd
– Gegevens welke u invult op vrije tekstvelden in het contactformulier: Na contact en geen verdere interesse wordt deze informatie verwijderd

Delen van persoonsgegevens met derden

Coaching en Advisering B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

– UWV (als opdrachtgever voor re-integratie en jobcoaching)
– Verschillende gemeenten (als opdrachtgever voor re-integratie en jobcoaching)
– Bedrijven (als opdrachtgever voor re-integratie of outplacement)
– Panteia (uitvoer van klanttevredenheidsonderzoek in opdracht van het UWV).

Daarnaast verstrekt Coaching en Advisering B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden:

– Google Analytics (Website performance software)
– WordPress (Website software)
– Microsoft office 365 met servers binnen de EU (e-mail hosting)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Coaching en Advisering B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ted@coachingenadvisering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coaching en Advisering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons, dit kan telefonisch: 06 4596 2855 of per e-mail: ted@coachingenadvisering.nl.

 

Versie: Oktober 2019 Coaching en Advisering B.V.  

Coaching en Advisering

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Contact

info@coachingenadvisering.nl
T: +31 6 45 96 28 55
Maccallastraat 27
5708 KS  HELMOND