Over ons

Willem van Lieshout

Jobcoach | Reïntegratiecoach

Willem werkt sinds 2016 als re-integratieadviseur bij Coaching en Advisering. In zijn werk gaat hij uit van de mogelijkheden, niet van onmogelijkheden. Wel houdt hij natuurlijk rekening met beperkingen.

Ik vind het een uitdaging om mensen met een Ziektewet-, WIA- of WAJONG-uitkering te begeleiden naar duurzaam werk. Om dat te kunnen bereiken, is het belangrijk om in kansen te denken. De focus op de sterke punten en passie van de mensen met wie ik werk. Dat is het uitgangspunt in mijn werkwijze: uitgaan van het positieve. Maar vanzelfsprekend houd ik wel rekening met de onmogelijkheden die er zijn.

Ook ben ik TMA-professional. TMA staat voor Talent Motivatie Analyse. Deze methode koppelt drijfveren en talenten van kandidaten aan competenties die nodig zijn om functies energievol uit te kunnen voeren. In combinatie met mijn ervaring is dat een erg waardevol instrument om mensen de weg naar duurzaam werk te wijzen.

willem
Coaching en Advisering

Coaching en Advisering begeleidt mensen naar werk. Dat doen we vanuit een positieve mindset. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen.

Contact

info@coachingenadvisering.nl
T: +31 6 45 96 28 55
Maccallastraat 27
5708 KS  HELMOND